Ikioma Areenan ympäristössä uusia muutoksia liikennejärjestelyissä

nayttokuva-2016-12-27-kello-20-15-59
Liikennejärjestelyissä muutoksia Raviradantien alueella

Mikkelin kaupunki, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö rakennuttaa Kalevankankaan alueella Raviradantien P1 pysäköintialuetta ja tähän liittyviä ajo- ja kevyen liikenteen väyliä sekä näihin liittyviä hulevesiviemäreitä ja vesihuoltolinjojen siirtoja.

Rakennustyöt muuttavat alueen liikennejärjestelyjä sekä rajoittavat pysäköintialueita ja niiden käyttöä. Poikkeavat liikennejärjestelyt ovat alueella voimassa rakennustöiden päättymiseen asti, urakan aikataulun mukaisesti 15.7.2017.

Samaan aikaan alueella on myös käynnissä Mikkeli Areenan rakennustyöt.

Liikennejärjestelyihin tulevista muutoksista tiedotetaan erikseen ja kartta päivitetään kaupungin verkkosivuille.

Järjestelyt koskevat raviradalle, jäähallille ja jalkapallohallille sekä alueen muihin harrastus- ja liikuntapaikoille suuntautuvaa ajoneuvo- ja kevyttä liikennettä. Rakentaminen rajoittaa tai muuttaa osaltaan pääsyä myös alueen liikuntareitistöille. Näiden väylien ja yhteyksien kiertoreitit opastetaan erikseen maastossa.

Kevyen liikenteen muutokset

Alueen kevyenliikenteen yhteyksissä käytössä työnaikaisia kiertoreittejä.

Mikkeli Areenan rakennustyön vuoksi kevytliikenne on ohjattu rakennetun kevyen liikenteen väylän päästä (Totopolun kohdalta) vanhaa Raviradantien linjaa jäähallin suuntaan. Pysäköintialue P2:lta on erillinen työnaikainen kiertoreitti jäähallin suuntaan. Aidatut reitit on opastettu maastossa.

Liikuntareitistön muutokset

Liikuntareitistöllä ei ole työmaiden vuoksi käytössä kiertoreittejä tai muita muutoksia.

Ajoneuvoliikenteen muutokset

Raviradantiellä, työmaa-alueella on ajoneuvoliikenteen nopeus laskettu 30 km/ h:ssa. Rajoitus koskee Raviradantietä pysäköintialue P2:n kohdalta pohjoiseen ja ajoyhteyttä Tallialueelle sekä työnaikaisia kiertoteitä.

Jäähallille, raviradalle ja kuplahallille on järjestetty työnaikainen kiertotie työn alla olevan P1 pysäköintialueen läpi, reitti on opastettu ja viitoitettu maastossa.

Liikennejärjestelyissä saattaa olla tapahtumien aikana (mm. liigan pelit) poikkeavia järjestelyjä. Nämä toteutetaan erillisillä opastuksilla ja liikenteenohjaajilla.

Pysäköintialueiden muutokset

Mikkeli Areenan työmaa-alue laajenee 2.1.2017 alkaen jäähallin edustalle, tästä johtuen jäähallin edustan pysäköintialue on kokonaisuudessaan poissa käytössä.

Jäähallin takana sijaitseva raviradan Tallialue on käytettävissä pysäköintiin tapahtumien sekä kuplahallin ja harjoitusjäähallin päiväkäytön aikana.

Rakennetut uudet pysäköintialueet Eteläparkki ja P2 ovat käytössä. Pysäköintialue P3:lla ei ole toistaiseksi talvikunnossapitoa.

Lisätietoja antavat

Mikkelin kaupunki
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Maini Väisänen
puh. 044 794 3210, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki
Yhdyskuntatekniikan teknikko Olli Horn
puh. 044 794 3218, olli.horn@mikkeli.fi

Ramboll CM Oy
Työmaavalvoja Hans Forss
040 683 1940, hans.forss@ramboll.fi

nayttokuva-2016-12-27-kello-20-15-07

nayttokuva-2016-12-27-kello-20-22-07