Rekisteriseloste

Mikkelin Jäähallin verkkosivuilla ylläpidetään hallin käyttäjien ja hallissa järjestettävien tapahtumien sisältöä. Rekisteriä käytetään käyttäjien (seurojen) tiedon jakamiseensa sekä heidän huomioimiseensa, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Mikkelin Jäähalli edellyttää, että käyttäjillä on oikeus nähdä, mitä tietoja asianomaisista on tallennettu sivustolle.

Mikäli käyttäjät/seurat päivittää tai tarkistaa tietonsa, on seuran kirjauduttava sivuston sisällönhallintaan saamillaan tunnuksilla. Kirjallisia pyyntöjä em. tietoihin emme ota vastaan.

Tietosuoja

Kaikki sisältö on julkista.

1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut ja syötetyt tiedot

2. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjillä / seuroilla on oikeus tarkistaa, tietonsa rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti ottamalla yhteyttä sivuston tukeen.

Käyttäjillä on myös oikeus kieltää tietojensa näyttäminen ja luovuttaminen sivustolla.